اهداف در نتورک مارکتینگ

هدف چیست؟
هدف در لغت به منظور نشانه هایی است که به سمت ان ها تیر پرتاب میکنند .اما در اصطلاح به معنای ایده و ارمانی است که نیروها .. افکار..احساسات و امکانات فرد را به سوی خود سوق میدهد.در یک تعریف ، هدف وضعیتی است که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم. اگر خود نتوانیم وضعیت‌مان را در آینده تعیین کنیم،‌ ناچار محیط پیرامون‌مان ، وضعیت را به ما تحمیل می‌کند. آنچه که محیط بر ما حکم می‌کند چه بسا با ما سازگاری نداشته باشد. پس چه بهتر که خود ، هدف مطلوب‌مان را معلوم کنیم و به سمتش در حال حرکت باشیم.
بزرگترین نیاز برای انسان بودن..درک معنا و مقصود زندگی است.(ویکتور فرانکل)
‫ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
ﺳﺆﺍﻝ ﺳﺎﺩﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‫ ﺟﺎﻱ ﺗﺄﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ اهداف ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺷﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ‫ﻛﻪ ﻛﻨﻔﺴﻴﻮﺱ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﻴﺮﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰﻱ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ.‫ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ هدف، ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ، ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦاهداف ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ.
ﺩﺍﺷﺘﻦ هدف، ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ.
هدف و ارزو دو عنصر متفاوت هستند.ارزو خواسته ای است که در راستای رسیدن به ان هیچ تلاشی صورت نمیگیرد و بعید هم است که تحقق یابد..اما هدف خواسته ای است که در راستای رسیدن به ان باید تلاش کرد و روزی محقق خواهد شد.
ﺁﻳﺎ ﻣﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ‫ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺯﺩ…
چرا بايد هدف مشخص شود؟
در آغاز كردن هر وظيفه بايد اهداف روشني تعيين شود . چرا كه :
۱- اهداف حدود كار را تعيين کرده و ذهن و فعاليت شخص را براي انجام دادن آن متمركز ميسازد .
۲- بدون اهداف روشن ، ممكن است كار كاملاً به طريقي غير از آنچه منظور بوده است ، تمام شود .
۳- اگر افراد مطلع نباشند كه از آنها چه انتظار مي رود ، نمي توانند براي انجام دادن يك طرح ، انگيزش پيدا كنند ، آنان بايد بدانند كه چرا كاري را انجام مي دهند و در صورت موفق شدن در كار ، چگونه با آنها رفتار خواهد شد .
( برای موفقیت یک ویژگی هست که انسان باید آن را داشته باشد و آن هم مشخص بودن هدف است ، یعنی فرد بداند که چه می خواهد و شدیدا” خواستار به دست آوردن آن باشد . ) ناپلئون هیل
سوالاتی كه با پاسخ به آنها مي توانید اهدف صحيح را انتخاب كنید :
۱- چرا ما چنين كاري را مي كنيم ، به سخن ديگر مقصود چيست ؟
۲- انجام چنين كارهايي چه سودي دارد ؟
۳- كار پايان يافته چگونه به نظر مي رسد ؟
۴- چگونه بدانيم كه چه وقت موفق بوده ايم ؟
در انجام هر فعاليتي با پاسخ به اين سئوالات است که مي‌توان فهميد که آيا فعاليت انجام شده در راستاي هدف مي‌باشد يا اينکه باعث ايجاد انحراف از آن خواهد. .
برخي از افراد زندگي نمي كنند، مسابقه ي دو گذاشته اند، مي خواهند به هدفي كه در افق دوردست دارند برسند و در حالي كه نفسشان به شماره افتاده، مي دوند و زيبايي هاي پيرامون خود را نمي بينند . (کلر)

مطالب مرتبط

درباره سامانه برندینگ ایران
گروه برندینگ ایران به منظور ارائه راهکارهای نوین فروش ، بازاریابی و برندینگ ایجاد شده است. این مجموعه تلاش دارد با ارائه نرم افزار ها و تکنولوژی های روز دنیا شرکت ها و مجموعه های کوچک و بزرگ را به سوی موفقیت سوق دهد و تا رسیدن به هدف با شرکت و مجموعه همراه و همگام باشد. در این راه گروه برندینگ ایران از افراد کارپشته و فنی استفاده می نماید که هم از نظر تجربه کاری و هم از نظر آکادمیک در مرتبه بالایی قرار دارند و با استفاده از روحیه کار تیمی، مشتری را در راه رسیدن به موفقیت همراهی خواهند کرد.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه برندینگ ایران تعلق دارد